Anneke de Vries Supervisie

Mentorentraining

Met ingang van 2018 geef ik de Mentorentraining van de Protestantse Kerk aan predikanten en kerkelijk werkers die mentor willen worden of net geworden zijn van een beginnende predikant of kerkelijk werker. Deze training bestaat uit vier dagen. Elk jaar geef ik twee trainingen, een van vier losse dagen door het jaar heen en een van twee maal twee dagen aaneengesloten.

In de trainingen komen verschillende werkvormen aan de orde die in het mentoraat ingezet kunnen worden en we bespreken casus.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.