Anneke de Vries Supervisie

Links

Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching ( LVSC ) is de beroepsorganisatie voor professioneel begeleiders en staat voor belangenbehartiging (wetgeving, verzekering, belasting, erkenning), netwerken (samenwerking met opleidingsinstituten, verzekeraars, beroepsverenigingen, CBS, etc.) en kenniscentrum (commissies en onderzoek, website).
Raad voor Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie
Deze raad behartigt eveneens de belangen van haar leden en hun cliënten en beoogt eveneens verdere professionalisering van de leermethode pastorale supervisie. Zij waarborgt de kwaliteit door gekwalificeerde pastoraal supervisoren te registeren.
Geestelijke verzorging in Nederland
Startpunt voor geestelijke verzorging in Nederland.
Arian Verheij | Woord & Geschrift
Redactie, vertaling, websitebeheer en inspirerende cursussen Bijbels Hebreeuws.