Anneke de Vries Supervisie

Mijn klanten

Medewerkers, predikanten, pastores en studenten van de volgende organisaties:

  • Protestantse Kerk Nederland
  • Rooms-Katholieke Kerk
  • Nederlands Gereformeerde Kerk
  • Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
  • Doopsgezinde Broederschap
  • Protestantse Theologische Universiteit
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen
  • Educatieve Faculteit van de Hogeschool van Amsterdam
  • William Schrikker Jeugdbescherming