Anneke de Vries Supervisie

Praktische informatie

Het aantal gesprekken spreken we af in onderling overleg, meestal ligt dit tussen de 10 en 15 keer. De duur van een gesprek is 1 uur voor een individueel contact, 1½ uur bij twee supervisanten, 2 uur bij drie supervisanten en 2½ uur bij vier supervisanten (zie bij vormen van supervisie).

De gemiddelde frequentie is ook in overleg vast te stellen, meestal is die ongeveer eens in de twee weken. De locatie is in principe bij mij thuis. Kosten per gesprek in alle gevallen € 85,= per persoon.

Het eerste gesprek is altijd een kennismakingsgesprek, gratis en vrijblijvend. In dat gesprek bespreken we waar je aandacht aan wilt besteden en wat je wilt leren, en wat ik daarvoor te bieden heb. Ook is dat het moment om in te schatten of we met elkaar kunnen werken.