Anneke de Vries Supervisie
FOTO Anneke de Vries

Over mijzelf

Ik ben geboren in 1964 in Rotterdam en heb nog twee jongere zussen. Toen ik tien jaar was verhuisden we naar Arnhem. Vervolgens ben ik in 1983 naar Amsterdam gegaan om te studeren, en daar heb ik heel wat jaren samengewoond met mijn geliefde, Arian Verheij. Wij hebben geen kinderen. Sinds begin 2009 wonen wij in Nijmegen.

Geestelijke verzorging

Na jaren van theoretische verdieping aan de universiteit (zie hieronder) kreeg ik de behoefte mij meer met de praktijk en met mensen bezig te houden. Door het bestuderen van bijbelvertalingen was ik al een beetje met theologie in aanraking gekomen. Dat interesseerde mij zo, dat ik besloot daar mijn werk van te gaan maken en predikant te worden. Zo kan ik mensen begeleiden bij levens- en geloofsvragen.

Tijdens mijn studie heb ik als predikant i.o. gewerkt in de Muiderkerk en de Elthetokerk in Amsterdam-Oost en als predikant geestelijk verzorger i.o. in het AMC en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Na mijn bevestiging tot predikant van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk in 2001 werd ik geestelijk verzorger in het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede / Hoofddorp. Sinds 2009 werk ik in het Radboudumc te Nijmegen. Klik hier voor mijn publicaties over geestelijke verzorging. Ik ben geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Daarnaast ben ik jaren werkzaam geweest voor de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), als gastdocent Pastoraat aan de vestiging Leiden en als gastdocent voor de nascholing van beginnende predikanten aan het Seminarie van de PKN te Doorn. Momenteel geef ik trainingen aan predikanten en kerkelijk werkers die mentor willen worden of zijn. Dit doe ik voor de Academie van de PKN op Nieuw Hydepark te Doorn. Ook ben ik werkzaam als gastdocent in de Master Geestelijke Verzorging van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

In Nijmegen maak ik deel uit van het voorgangersteam van de Stadskerk Nijmegen (voorheen Oecumenisch City Pastoraat), de oecumenische geloofsgemeenschap rond de Stevenskerk.

Supervisie

Tijdens mijn werk heb ik verschillende vormen van supervisie gehad. Ik heb daar veel plezier aan beleefd en er ook veel van geleerd. Vervolgens ben ik zelf de opleidingen tot supervisor en pastoraal supervisor gaan doen. Sinds 2005 voer ik mijn supervisiepraktijk naast mijn baan. Ik geef vooral supervisie aan mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg en het pastoraat, maar ook mensen uit andere beroepsgroepen zijn welkom.

Mijn veelzijdige opleiding en werkervaring maken het mij mogelijk mensen en situaties vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen en aandacht te besteden aan datgene wat zich op een dieperliggend niveau afspeelt.

Taal en Bijbel

Mijn oorspronkelijke belangstelling ging uit naar taal. Ik heb een jaar Hebreeuws gestudeerd en vervolgens Algemene Taalwetenschap. Voor mijn scriptie bestudeerde ik op het eiland Aru in de Molukken, Indonesië, een van de locale talen, het Dobel. Daarna ben ik me meer gaan richten op vertalingen, met name bijbelvertalingen. In 1994 ben ik gepromoveerd op de geschiedenis van de rooms-katholieke Petrus Canisiusvertaling. In de jaren daarna heb ik nog twee boeken geschreven over hoe mannelijke en vrouwelijke verhaalpersonages worden neergezet in bijbelvertalingen. Ik was ook betrokken bij de actie ‘De Heer, dat kan niet meer’ rondom de weergave van de Hebreeuwse Godsnaam JHWH in de Nieuwe Bijbelvertaling. Klik hier voor mijn publicaties rond bijbelvertaling.