Anneke de Vries Supervisie

Wat is supervisie

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren, door reflectie op je eigen werkervaringen. Als supervisant leer je je eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor krijg je inzicht in je eigen patronen van denken, voelen en handelen, en kun je je handelen duurzaam verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over beter bewaken van je grenzen, soepeler omgaan met collega’s, effectiever hanteren van conflicten, en ook eens nee zeggen. Dit leerproces wordt gedragen door aandacht, vertrouwen en waardering van mij als supervisor voor jou als supervisant, in de hoop dat jij jouw cliënten ook met aandacht, vertrouwen en waardering blijft of gaat benaderen.

Supervisie vindt altijd plaats in het kader van je werk of opleiding (stage). Over de inhoud van de supervisie heb ik geen contact met leidinggevenden, werkgevers of docenten. Ik ben lid van en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

Pastorale supervisie

Naast de supervisie die ik geef aan mensen uit allerlei beroepsgroepen heb ik mij gespecialiseerd in pastorale supervisie. Hierdoor ben ik tevens gekwalificeerd voor supervisie aan predikanten, pastores en kerkelijk werkers uit alle kerken. Ik ben lid van en geregistreerd bij de Raad voor Klinische Pastorale Vorming & Pastorale Supervisie (RvKPV & PS).