Anneke de Vries Supervisie

Privacystatement

1. Naam / bedrijf

Anneke de Vries Supervisie is werkzaam als supervisor en biedt supervisie en andere vormen van begeleiding aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en diensten beschikt Anneke de Vries over uw persoonsgegevens die via haar website, haar emailadres of op andere wijze tot haar beschikking zijn gekomen.

2. Deze persoonsgegevens betreffen:

  • Naam, adres, woonplaats, emailadres
  • Geslacht
  • Functie
  • Werkgever

3. Doel verwerkingen

Anneke de Vries Supervisie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
  • Voor het sturen van facturen
  • Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden

4. Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van (vak)inhoudelijk informatie, facturen of anderszins. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er door middel van een verwerkersovereenkomst voor gezorgd dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

5. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem in dat geval contact op met Anneke de Vries Supervisie.

6. Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Anneke de Vries Supervisie en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens, tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.