Anneke de Vries Supervisie

Enkele van mijn publicaties

Zorg en geestelijke verzorging

Met Wim Smeets, ‘Spiritual Care and Electronic Medical Recording in Dutch Hospitals’. In: Simon Peng-Keller en David Neuhold (red.), Charting Spiritual Care. The Emerging Role of Chaplaincy Records in Global Health Care, Cham (CH): Springer Open Access, 2020, 117-127. (Download)

‘Klassieke deugden in de zorg’. Speling. Tijdschrift voor bezinning, 2019/3, 27–31. (Download)

Met Wim Smeets, ‘Religieuze ontwikkeling in de Klinische Pastorale Vorming’. Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 2018/4, 41–47. (Download)

Recensie van: Kees en Margriet van der Kooi, Goed gereedschap is het halve werk. De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg. Boekencentrum 2017. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 21.89 (2018) 65–66. (Download)

Met Richart Huijzer en Wim Smeets, ‘Een opleidingswerkplaats voor geestelijk verzorgers. Opleidingsplaatsen in het Radboudumc’. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 20.85 (2017) 34–38. (Download)

Recensie van: Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob (red.), Liberaal Christendom. Ervaren, doen, denken. Skandalon 2016. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 19.84 (2016) 64–66. (Download)

Met Wim Smeets, ‘Spiritual Screening in a Secular Context’, in: Ulrike Elsdörfer, Takaaki David Ito (Eds.), Compassion for one another in the Global Village. Social and cultural approaches to care and counselling, Pastoral Care and Spiritual Healing / Spiritualität interkulturell, vol. 4. Zürich, LIT Verlag (2016) 92-99. (Download)

Recensie van: Daniel Klein, Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met iets nieuws. Levenslessen van grote filosofen. Athenaeum 2015. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 19.82 (2016) 62–63. (Download)

Recensie van: Anne Marleen Meulink, Postpartum Depressie. Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning. SWP 2015. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 19.81 (2016) 65–66. (Download)

‘Kijken naar de sterren’. Open deur 88.11 (2015) 8. (Download)
In iets gewijzigde vorm gepubliceerd in Ik mis je. Verhalen van rouw en verlangen [Speciale uitgave van maandblad Open Deur] pp. 34-37. Boekencentrum 2016.

Recensie van: Mohammed Ajouaou, Wie is moslim. Geloof en secularisatie onder westerse moslims. Meinema 2014. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 18.78 (2015) 64–66. (Download)

Recensie van: Marthe Link, Samen redden wij het wel. Narratio 2014. In: Nieuwsbrief Stichting VPSG 2014/2015 4. (Download)

J. de Groot, M. Vernooij-Dassen, A. de Vries, C. Hoedemaekers, A. Hoitsma, W. Smeets, E. van Leeuwen, Intensive care staff, the donation request and relatives' satisfaction with the decision: a focus group study. BMC Anesthesiology. 2014, 14:52.

Recensie van: Jan Bodisco Massink, Tussen de regels. Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging. KSGV 2013. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 17.75 (2014) 62–63. (Download)

Recensie van: Francis Spufford, Dit is geen verdediging! Waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft. Ten Have 2013. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 17.74 (2014) 64–65. (Download)

Recensie van: Koen Jordens e.a. (red.), Hightech en hartelijkheid. Hartcentrum in beweging. Behandeling - begeleiding - ervaringen - beschouwingen. (Deel 3 in de Catharinareeks levensbeschouwing en ethiek in de gezondheidszorg.) Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers 2011. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 15.68 (2012) 63–64.

"Geestelijke verzorging in het Radboud", Kerkleven in Oost-Gelderland (editie Zevenaar), 13 april 2012, p. 1 (Download, ca. 1,4 MB).

Recensie van A. van der Woude, Het doodshemd heeft geen zakken. Nadenken over het levenseinde. Zoetermeer: Meinema, 2011. In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging 14.64 (2011) 64–65.

"Die ziekte is het ergste niet", Fier 14.5 (2011) 4-6.
Download het artikel (3.9MB).

Anneke de Vries, Marieke Ridder, Joost Verhoef en Martin Walton (red.), Zinnig verband. Veertig jaar Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen. Met foto’s van Hans Dornseiffen. Nijmegen: Valkhof Pers, 2011. Download de Recensie door Herman Amelink in Tijdschrift Geestelijke Verzorging 14.64 (2011) 56–57. (Omvang ca. 0.26 MB.)

"Zaken van het hart", Tijdschrift voor geestelijke verzorging 11.47 (2008) 2–5.

"Laat de Goede God maar (ont)zorgen." Commentaar, Ad Interim, blad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten VVP en Stichting Zinweb 1.9 (2006) 3.

"Vorming, scholing en ondersteuning". In: Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Kampen: Kok (2006) 799–804.

"Het vraaggebed in het pastoraat", Praktische Theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 2004 / 4: 415–420.

"Geestelijke verzorging op de drempel van het ziekenhuis", Kortom. Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf 3.1 (2002) 4–5.

"Kort Dag. Periklinische geestelijke verzorging in het AMC", Tijdschrift Geestelijke Verzorging 5.21 (2001) 35–43.

(met M. van Gilst) Kort Dag. Rapportage van de Peiling Periklinische Geestelijke Verzorging in het AMC (Niet gepubliceerd, 2001).

"Geestelijke verzorging op de drempel van het ziekenhuis", Zin in Zorg. Tijdschrift van CVZ-KVZ over zorg, ethiek en levensbeschouwing 4 (2001) 15–17.

Taal en Bijbelvertaling

(met David Mead) Vertaling in het Engels van de Inleiding van Samuel J. Esser, Handleiding voor de beoefening der Ledo-taal (1934). Sulang Language Data and Working Papers: Translations from the Dutch, no. 9. Sulawesi Language Alliance 1989–2015. (Download)

Vertaling in het Engels van P. ten Kate, Napoe-sche verhalen (1919). Sulang Language Data and Working Papers: Translations from the Dutch, no. 10. Sulawesi Language Alliance 1989–2015. (Download)

(met David Mead) Vertaling in het Engels van J.W. Wesseldijk, De telwoorden in het Napoesch (1923). Sulang Language Data and Working Papers: Translations from the Dutch, no. 11. Sulawesi Language Alliance 1989–2015. (Download)

"Hoe nieuw is de Nieuwe Bijbelvertaling?" Fier. Vrouwen – Theologie – Spiritualiteit 2004 / 5.

"Vertalingen van Hooglied", in: A. Agnes Sneller & Agnes Verbiest, Wat woorden doen. Cursusboek genderlinguïstiek. Bussum: Coutinho, 2000, 127–136.

Wie kijft die blijft. Vrouwen in bijbelvertalingen. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2000.

Het kleine verschil. Man/vrouw-stereotypen in enkele moderne Nederlandse vertalingen van het Oude Testament. Kampen: Kok, 1998.

"Een nieuwe vertaling van het Hooglied". Alef Beet 8/2 (1998), 40–42. (Download)

"De Heer is niet van deze tijd". De Bazuin 81:11 (29 mei 1998), 20–21.

"Beyond Exclusive Language. Gender Stereotypes in Translations of the Old Testament". The Bible Translator. Technical Papers 49:1, 1998. 103–116.

(met Arian J.C. Verheij). "A Portion of Slippery Stones. Wordplay in Four Twentieth-Century Translations of the Hebrew Bible", in: Dirk Delabastita (ed.), Traductio. Essays on Punning and Translation. Manchester: St. Jerome / Namur: Presses Universitaires de Namur, 1997, 67–94.
Lees het artikel op books.google.com.

"Slagveld en proeftuin. Bijbelvertaling in Nederland in de twintigste eeuw", in: Ton Naaijkens (red.), Vertalers als erflaters. Staalkaart van een eeuw vertalen [Uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van het Nederlands Genootschap van Vertalers]. Bussum: Coutinho, 1996, 73–85.

"Scheef licht. Gender-stereotypen in vertalingen van Richteren 4", Filter, Tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 3.1 (1996) 44–53. Opgenomen in: Ton Naaijkens e.a. (red.), Denken over vertalen. Tekstboek vertalen. Antwerpen: Vantilt, 2004, 119–126.
Korte samenvatting.

Zuiver en onvervalscht? Een beschrijvingsmodel voor bijbelvertalingen, ontwikkeld en gedemonstreerd aan de Petrus Canisius Vertaling [dissertatie]. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1994.

"Een vrouw bemint of haat, daar is geene middelmaat", Filter. Tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 1.2 (1994) 36–38.

Boekbespreking: L. Buijs en M. Storm, De onderwijzing van Mosje. Tora, Amsterdam 1994. Alef Beet 4/2 (1994), 32–34. (Download)